Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phải có tầm nhìn dài hạn
Ngày 20 tháng 05 năm 2024
Điện thoại: (024) 3765 8899

Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phải có tầm nhìn dài hạn

(NLĐO)- Bộ Luật Lao động sửa đổi phải quy định rõ về điều kiện, nguyên tắc cần làm thêm giờ, vừa đảm bảo được nhu cầu lao động chính đáng của người lao động (NLĐ), vừa khắc phục đường tình trạng lợi dụng trục lợi của người sử dụng lao động (NSDLĐ)

Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, làm việc với Bộ LĐ-TB-XH về việc chuẩn bị Dự án Bộ Luật Lao động sửa đổi. Báo cáo về tiến độ và các nội dung cơ bản của Dự án Bộ Luật Lao động sửa đổi, lãnh đạo Bộ LĐ-TB-XH Lê Quân cho biết, về cơ bản Bộ luật Lao đổng (sửa đổi) vẫn giữ nguyên phạm vi điều chỉnh của Bộ luật Lao động năm 2012. 

Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phải có tầm nhìn dài hạn - Ảnh 1.

Bộ luật sửa đổi lần này nghiên cứu, bổ sung một số nội dung mang tính tăng cường khả năng nhận diện các quan hệ lao động trên thực tiễn, khắc phục tình trạng "lách" các quy định của pháp luật lao động

Cụ thể: Bộ Luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của NLĐ, NSDLĐ, tổ chức đại diện của NLĐ, NSDLĐ, quản lý nhà nước về lao động. Ngoài ra, Bộ luật sửa đổi lần này cũng nghiên cứu, bổ sung một số nội dung mang tính tăng cường khả năng nhận diện các quan hệ lao động trên thực tiễn, khắc phục tình trạng "lách" các quy định của pháp luật lao động; đồng thời nghiên cứu điều chỉnh những quan hệ mới phát sinh trong thị trường lao động nhằm đảm bảo quyền, lợi ích của các bên trong quan hệ lao động và thích ứng với sự thay đổi của thị trường lao động trong bối cảnh mới.

Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phải có tầm nhìn dài hạn - Ảnh 2.

Việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu nhằm thích ứng với xu hướng già hóa dân số và tình hình phát triển của đất nước

Cho ý kiến về dự án Bộ Luật Lao động sửa đổi, các đại biểu quan tâm nhiều về vấn đề thêm giờ, tuổi nghỉ hưu. Theo các đại biểu, việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu nhằm thích ứng với xu hướng già hóa dân số và tình hình phát triển của đất nước; tuy nhiên sự điều chỉnh này cần có tầm nhìn dài hạn, có lộ trình trình phù hợp, tránh những vướng mắc từ khung pháp luật cho đến thực tiễn. Còn vấn đề làm thêm giờ, Bộ luật sửa đổi phải quy định rõ về điều kiện, nguyên tắc cần làm thêm giờ, vừa đảm bảo được nhu cầu lao động chính đáng của NLĐ, vừa khắc phục đường tình trạng lợi dụng trục lợi của NSDLĐ. Ngoài ra, một số ý kiến cũng cho rằng, đây là một Bộ luật lớn, có liên quan đến nhiều Bộ luật, luật khác trong hệ thống pháp luật, do đó đề nghị cơ quan soạn thảo cần liên cứu kỹ lưỡng, cần có lộ trình phù hợp để đảm bảo tính khả thi.


Tin -ảnh: Đ.Viên