Bảo hiểm được tiếp thêm sức mạnh khi liên kết với ngân hàng
Ngày 18 tháng 06 năm 2024
Điện thoại: (024) 3765 8899

Bảo hiểm được tiếp thêm sức mạnh khi liên kết với ngân hàng

Thị trường tháng cuối năm sẽ tiếp tục “nóng” hơn bởi cuộc đua mở rộng kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance).

Theo các chuyên gia trong ngành bảo hiểm, Thị trường bảo hiểm nhân thọ được đánh giá là rất tiềm năng khi chỉ mới có khoảng 0,7% dân số tham gia loại hình này. Đặc biệt, việc khai thác bảo hiểm qua kênh phân phối của ngân hàng (bancassurance) chỉ mới đạt 6% tổng doanh thu của ngành trong khi trên thế giới tỷ lệ này là 70%. Vì thế, tiềm năng từ bancassurance còn rất lớn.

Phát triển bancassurance cũng mang lại lợi ích cho đôi bên, trong đó, các ngân hàng có thể tìm kiếm thêm lợi nhuận từ việc triển khai bán chéo sản phẩm, khai thác thêm mảng thị trường dịch vụ tiềm năng. Ngược lại, các DNBH cũng sẽ giảm thiểu chi phí mở rộng và duy trì chi nhánh kinh doanh, khi tận dụng được hệ thống phân phối và lượng khách hàng sẵn có của các ngân hàng. Theo đó, trong thời gian tới, xu hướng phát triển kênh liên kết với ngân hàng và các đối tác nhằm bán chéo sản phẩm BH dự báo sẽ ngày càng “nóng” hơn.

Được biết, 9 tháng năm 2017, thị trường bảo hiểm nhân thọ tiếp tục tăng trưởng khả quan với doanh thu phí BH khai thác mới ước đạt 15.340,8 tỷ đồng, tăng 31,72% so với cùng kỳ 2016, tạo đà cho các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục đầu tư mở rộng kênh phân phối, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Các chuyên gia trong ngành dự báo, thị trường tháng cuối năm sẽ tiếp tục “nóng” hơn bởi cuộc đua mở rộng kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng của các DN bảo hiểm, kỳ vọng sớm tăng trưởng doanh thu, thị phần, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Theo (Báo Giao thông)