Bảo hiểm Xã hội muốn đấu giá khoản nợ xấu 800 tỷ đồng tại ALCII
Ngày 25 tháng 07 năm 2024
Điện thoại: (024) 3765 8899

Bảo hiểm Xã hội muốn đấu giá khoản nợ xấu 800 tỷ đồng tại ALCII

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa có văn bản gửi Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam báo cáo về việc xử lý, đôn đốc và thu hồi nợ đối với Công ty cho thuê Tài chính 2 (ALCII) - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Trong năm 2008 và 2009, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ký 14 hợp đồng cho Công ty ALCII vay vốn với tổng số tiền là 1.010 tỷ đồng. Trong đó, có 13 hợp đồng thời hạn từ 2-5 năm với tổng số tiền là 810 tỷ đồng và 1 hợp đồng ngắn hạn 200 tỷ đồng.

Tuy nhiên đến thời điểm giữa năm 2009, ALCII bắt đầu không thanh toán lãi hàng tháng và gốc khi đến hạn của các hợp đồng vay vốn nêu trên.

Từ tháng 10 năm 2009 đến nay, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam gửi tổng cộng 49 công văn, báo cáo và các biển bán đối chiếu công nợ cho ALCII và các đơn vị liên quan. Trong đó, 24 công văn gửi ALCII yêu cầu công ty thực hiện nghiêm túc các điều khoản trong hợp đồng và xử lý các khoản nợ gốc và lãi còn thiếu tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. 26 công văn gửi Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị thanh toán tiền gốc, lãi còn thiếu và đôn đốc ALCII trả nợ với tư cách là đơn vị phát hành Thư bảo lãnh vay vốn cho ALCII.

(theo vneconomy)

Theo Bảo hiểm Xã hội, ngày 15/12/2016, Tòa án nhân dân Tp.HCM có quyết định số 1016/2016 mở thủ tục phá sản đối với ALCII, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã liên hệ, phối hợp với Tòa Kinh tế - Tòa án Nhân dân Tp.HCM, Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Hoàn Cầu thực hiện thủ tục đòi nợ và thông báo tới Tòa án các khoản tiền gốc và lãi của ALCII nợ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam theo quy định pháp luật.

Gần đây nhất, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có Công văn số 3769 ngày 25/8/2017 gửi ALCII và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc đề nghị thanh toán tiền gốc và tiền lãi còn thiếu.

Kết quả là Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã thu hồi được 200 tỷ tiền gốc của hợp đồng ngắn hạn vào năm 2009 và 4 tỷ tiền gốc hợp đồng số 5, 30 tỷ tiền gốc hợp đồng số 6, 6,7 tỷ tiền gốc của hợp đồng số 1. Tổng cộng, thu hồi được 240,7 tỷ đồng tiền gốc. 

Hiện tại, số tiền gốc ACLII còn nợ Bảo hiểm xã hội Việt Nam là 769,3 tỷ đồng chưa bao gồm lãi phát sinh.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho rằng, hiện tại, Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang tiến hành lựa chọn tổ chức thực hiện bán đấu giá khoản tiền gửi của DATC tại ALCII. Khoản tiền gửi này có tính chất tương tự như các khoản tiền Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cho ALCII vay.

Do đó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đề xuất chấp thuận phối hợp cùng DATC xử lý khoản nợ của ALCII thông qua DATC dựa trên các phương thức phù hợp của quy định pháp luật nhằm thu hồi tối đa trong điều kiện cho phép các khoản nợ của ALCII tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Bảo hiểm Xã hội cũng đề nghị Hội đồng Quản lý báo cáo Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với tư cách là đơn vị bảo lãnh cho ALCII vay vốn thực hiện trách nhiệm bảo lãnh với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.