Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng gần 30% trong năm 2017
Ngày 18 tháng 06 năm 2024
Điện thoại: (024) 3765 8899

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng gần 30% trong năm 2017

Ước tính, trong năm 2017 doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 65 nghìn tỷ đồng, tăng 28,9%. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ chỉ bằng 1/3 với 10,6% đạt 40,6 nghìn tỷ đồng.

Theo nhận định của Tổng cục Thống kê, trong năm 2017 thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực.

Doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước tính đạt 105,6 nghìn tỷ đồng, tăng 21,2% so với năm trước. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 65 nghìn tỷ đồng, tăng 28,9%; doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 40,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10,6%.

Thị trường bảo hiểm năm 2017 tăng trưởng tích cực

Năng lực kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục được nâng cao, đóng góp vào nền kinh tế ngày càng tốt hơn. Tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước tính đạt 302,9 nghìn tỷ đồng, tăng 23,4% so với năm 2016; các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế khoảng 247,8 nghìn tỷ đồng, tăng 26,74%.

Tổng số tiền các doanh nghiệp bảo hiểm chi trả quyền lợi bảo hiểm năm 2017 đạt 29,4 nghìn tỷ đồng, tăng 14,9% so với năm 2016.

Quan điểm này khá tương đồng với đánh giá của Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính). Cơ quan này còn cho biết, năm 2018, toàn ngành Bảo hiểm đặt mục tiêu doanh thu 129.246 tỷ đồng, tăng 22,38%; đầu tư trở lại nền kinh tế ước 305.497 tỷ đồng; tổng tài sản ước đạt 370.818 tỷ đồng…

Theo Kinh tế & Tiêu dùng