Hưởng lương hưu khi chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội?
Ngày 20 tháng 05 năm 2024
Điện thoại: (024) 3765 8899

Hưởng lương hưu khi chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội?

Xin chào luật sư, mong nhận được tư vấn của luật sư cho vấn đề sau: tôi năm nay 55 tuổi, trước có làm tại 1 công ty, đóng bảo hiểm được 17 năm. Năm nay tôi đã đến tuổi nghỉ hưu, vậy xin hỏi luật sư tôi có được hưởng lương hưu trong trường hợp chưa đóng đủ số năm đóng bảo hiểm không?

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

2. Luật sư tư vấn:

Thứ nhât, về điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Khoản 1, Điều 54, Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định như sau:

"Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu
1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;
b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;
c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;
d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp."
Như vậy xét về điều kiện hưởng lương hưu cần căn cứ vào tiêu chí:
-Xét về độ tuổi thì:  bạn đã đủ độ tuổi để hưởng lương hưu.
- Xét về thời gian đóng bảo hiểm  xã hội là 17 năm, chưa đủ 20 năm nên cá nhân chưa được hưởng lương hưu.
Như vậy bạn cần đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội nữa thì mới có thể nhận lương hưu. Chúng tôi tư vấn bạn có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong 3 năm tiếp để đủ 20 năm.  Như vậy bạn có thể hưởng lương hưu theo như quy định. 

Thứ hai, cách đóng bảo hiểm tự nguyện để đủ thời gian hưởng lương hưu quy định tại  Điểm e, Khoản 1, Điều 9, Nghị định 134/2015/NĐ-CP về Bảo hiểm xã hội tự nguyện

"Điều 9. Phương thức đóng
1. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:
e) Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu."

Như vậy, bạn có thẻ đóng 1 lần cho 3 năm còn thiếu với chế độ tham gia bảo hiểm có đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm

(nguồn internet)