Lợi ích của bảo hiểm nhân thọ là gì?
Ngày 20 tháng 05 năm 2024
Điện thoại: (024) 3765 8899

Lợi ích của bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ mang có lợi ích to lớn đối với bản thân, gia đình bạn và xã hội nhằm đảm bảo rủi ro, bảo vệ tương lai, tiết kiệm hay giảm bớt gánh nặng chi phí...

Nhiều người thắc mắc không biết tham gia bảo hiểm nhân thọ để làm gì?

Thực sự, lợi ích khi mua bảo hiểm nhân thọ là rất lớn. Bảo hiểm nhân thọ mang lại nhiều lợi ích đối với cá nhân, gia đình và xã hội.

Đối với xã hội:

Trước hết là tạo sự ổn định xã hội thông qua việc giảm thiểu tối đa sự lo lắng cho bên mua bảo hiểm;

Thứ hai là huy động vốn để đầu tư cho những dự án trung và dài hạn nhằm góp phần phát triển đất nước;

Hơn nữa, giảm gánh nặng ngân sách quốc gia trong việc chăm lo người già và những người phụ thuộc khi người trụ cột trong gia đình qua đời;

Và tạo công ăn việc làm cho số lượng lớn lao động Việt Nam.

Đối với cá nhân và gia đình:                                                                              

Tham gia bảo hiểm nhân thọ là có được sự an tâm vì khách hàng sẽ có được nguồn tài chính đảm bảo trong trường hợp rui ro như bị tử vong hay bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, dẫn đến mất nguồn thu nhập. Chính vì điều này, bảo hiểm nhân thọ đã góp phần ổn định cuộc sống gia đình.

Với mỗi gia đình, tham gia bảo hiểm nhân thọ giúp các bậc cha me tích lũy cho những kế hoạch tương lai, như để dành tiền cho con đi học, cho con một số vốn để vào đời, hoặc có thể tiết kiệm tiền để mua xe, mua nhà, vui hưởng cuộc sống sau khi về hưu…