Lương tháng 13 có đóng BHXH?
Ngày 25 tháng 07 năm 2024
Điện thoại: (024) 3765 8899

Lương tháng 13 có đóng BHXH?

Nguyễn Thu Tâm (thutamnguyen2002@yahoo.com) hỏi: "Theo thỏa ước lao động tập thể tại công ty tôi thì khi doanh nghiệp (DN) đạt kết quả kinh doanh và làm ăn có lợi nhuận thì người lao động (NLĐ) sẽ được hưởng thêm lương tháng 13, 14. Xin hỏi khoản lương này có được tính vào lương trích nộp BHXH không?".

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Theo quy định tại điều 103 Bộ Luật Lao động thì tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho NLĐ căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ. Như vậy, khoản lương tháng 13, 14 mà chị Tâm nêu sẽ được hiểu là khoản tiền thưởng theo quy định trên. Mặt khác, tại khoản 3 điều 30 Thông tư 59/2015/ TT-BLĐTBXH quy định: Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác như: tiền thưởng theo quy định tại điều 103 của Bộ Luật Lao động, thưởng sáng kiến, ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, nhà ở, giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ thân nhân bị chết, kết hôn, sinh nhật, trợ cấp khó khăn và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng. Căn cứ các quy định trên thì khoản lương tháng 13, 14 sẽ không được tính vào khoản thu nhập trích đóng BHXH bắt buộc.

theo nld.com.vn