Ngân hàng có thể tham gia bảo hiểm cho người gửi tiền tại ngân hàng không?
Ngày 18 tháng 06 năm 2024
Điện thoại: (024) 3765 8899

Ngân hàng có thể tham gia bảo hiểm cho người gửi tiền tại ngân hàng không?

Ngân hàng có thể hợp tác với công ty bảo hiểm nhân thọ để cung cấp cho khách hàng chương trình tài chính “bảo hiểm nhân thọ kết hợp tiết kiệm ngân hàng”. Thông qua chương trình này khách hàng sẽ được tham gia vào chương trình tài chính trọn gói, một cửa “tích luỹ tiết kiệm và bảo vệ tài chính cho gia đình”. Các bên tham gia vào hợp đồng “bảo hiểm kết hợp tiết kiệm ngân hàng”:

– Ngân hàng: bên mua bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm cho công ty bảo hiểm nhân thọ;

– Khách hàng: Là người được bảo hiểm và là chủ tài khoản tiết kiệm (hoặc người vay tiền) tại ngân hàng;

– Công ty bảo hiểm nhân thọ: Là bên cung cấp sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.