Ngân sách nhà nước nợ Quỹ Bảo hiểm xã hội trên 22.000 tỷ đồng
Ngày 25 tháng 07 năm 2024
Điện thoại: (024) 3765 8899

Ngân sách nhà nước nợ Quỹ Bảo hiểm xã hội trên 22.000 tỷ đồng

Chính phủ vừa đề xuất Quốc hội cho phép phát hành trái phiếu nhận nợ hơn 22.000 tỷ đồng với Quỹ Bảo hiểm xã hội (BHXH), sau đó trả dần từng năm.

Tại phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 14/5, Ủy ban Tài chính ngân sách đã có ý kiến về việc chuyển kinh phí từ ngân sách nhà nước (NSNN) vào Quỹ BHXH để đóng BHXH cho người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước 1/1/1995.
Về vấn đề này, trước đó, Uỷ banThường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết số 1083/2015/UBTVQH13 ngày 16/12/2015, giao Chính phủ thực hiện việc chuyển kinh phí từ NSNN hằng năm vào Quỹ BHXH và hoàn thành vào năm 2020. Tại báo cáo số 214/BC-UBTVQH14 ngày 13/11/2017 về tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về phương án phân bổ ngân sách T.Ư năm 2018, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Chính phủ chủ động bố trí nguồn hằng năm, thực hiện đúng nghị quyết về nội dung trên.
Đến nay, theo báo cáo của Chính phủ, NSNN vẫn còn nợ Quỹ BHXH 22.090 tỷ đồng. Chính phủ đề xuất cho phép thực hiện phát hành trái phiếu Chính phủ nhận nợ với BHXH Việt Nam để thực hiện chuyển số tiền trên từ NSNN vào Quỹ theo lộ trình năm 2018 chuyển 6.000 tỷ đồng, năm 2019 chuyển 7.000 tỷ đồng, năm 2020 chuyển 9.090 tỷ đồng.
Thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách cho rằng, trước tình hình cân đối NSNN khó khăn trong thời gian khá dài, NSNN chưa bố trí được nguồn để trả nợ Quỹ BHXH thì việc phát hành trái phiếu nhận nợ như Chính phủ trình sẽ không ảnh hưởng lớn đến nợ công giai đoạn 2018 - 2020.
Ngoài ra, theo Uỷ ban Tài chính ngân sách, phương án này không làm tăng bội chi NSNN năm 2018 nhưng làm minh bạch khoản nợ, góp phần an toàn quỹ, do đó, nhất trí với phương án Chính phủ trình. Tuy nhiên, uỷ ban này đề nghị Chính phủ lưu ý trong điều hành cân đối NSNN, phải kiên quyết bảo đảm tổng mức vay của NSNN được Quốc hội quyết định trong kế hoạch trung hạn và bảo đảm nợ công trong giới hạn cho phép.  

Theo Báo Thanh Niên