Sun Life Việt Nam cam kết tuân thủ các chuẩn mực đạo đức kinh doanh
Ngày 25 tháng 07 năm 2024
Điện thoại: (024) 3765 8899

Sun Life Việt Nam cam kết tuân thủ các chuẩn mực đạo đức kinh doanh

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam (Sun Life Việt Nam) đã liên tục có những cải tiến mạnh mẽ với cam kết tuân thủ các chuẩn mực đạo đức kinh doanh; thực hiện việc kiểm tra, kiểm toán nội bộ theo kế hoạch thường niên, cũng như tiến hành các đợt kiểm toán, kiểm tra độc lập và định kỳ theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

Sun Life Việt Nam đã liên tục có những cải tiến mạnh mẽ với cam kết tuân thủ các chuẩn mực đạo đức kinh doanh trong mọi hoạt động.

Sun Life Việt Nam đã liên tục có những cải tiến mạnh mẽ với cam kết tuân thủ các chuẩn mực đạo đức kinh doanh trong mọi hoạt động.

Sun Life Việt Nam vừa cho biết, liên quan đến kết luận thanh tra của Bộ Tài chính, với tinh thần cầu thị, Sun Life Việt Nam ghi nhận những nỗ lực của Bộ Tài chính đã dành thời gian rà soát, đánh giá và đưa ra các khuyến nghị giúp Công ty hoàn thiện hơn nữa trong hoạt động kinh doanh.

Là thành viên của một tổ chức dịch vụ tài chính quốc tế hàng đầu cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm, quản lý tài sản đa dạng trên quy mô toàn thế giới với lịch sử gần 160 năm hoạt động, Sun Life Việt Nam luôn đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu và theo đuổi mục tiêu đem lại sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Sun Life Việt Nam đã liên tục có những cải tiến mạnh mẽ với cam kết tuân thủ các chuẩn mực đạo đức kinh doanh trong mọi hoạt động, thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, kiểm toán nội bộ theo kế hoạch thường niên.

Bên cạnh đó, Công ty cũng tiến hành các đợt kiểm toán, kiểm tra độc lập và định kỳ theo yêu cầu của Bộ Tài chính để đảm bảo tuân thủ đầy đủ và ở mức cao nhất trong mọi hoạt động kinh doanh, bao gồm quản trị, tài chính, dịch vụ khách hàng, các quy trình nghiệp vụ, đào tạo đội ngũ nhân viên, tư vấn tài chính…

Theo Sun Life Việt Nam, những hướng dẫn và kiến nghị của Bộ Tài chính trong đợt thanh tra lần này là cơ hội để Sun Life Việt Nam, cũng như toàn ngành Bảo hiểm nỗ lực hơn nữa nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đóng góp vào sự phát triển lành mạnh của thị trường bảo hiểm với mục đích giúp khách hàng đạt được sự an toàn tài chính trọn đời và sống cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Tapchitaichinh.vn