Tổng tài sản thị trường bảo hiểm đã đạt hơn 365.000 tỷ đồng
Ngày 18 tháng 06 năm 2024
Điện thoại: (024) 3765 8899

Tổng tài sản thị trường bảo hiểm đã đạt hơn 365.000 tỷ đồng

Lũy kế trong 8 tháng, tổng tài sản của thị trường bảo hiểm ước đạt 365.528 tỷ đồng, tăng 35,16% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác 8 tháng đầu năm 2018 của Bộ Tài chínhliên quan đến thị trường bảo hiểm cho biết, lũy kế trong 8 tháng, tổng tài sản của thị trường bảo hiểm ước đạt 365.528 tỷ đồng, tăng 35,16% so với cùng kỳ năm trước.

Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 289.002 tỷ đồng (tăng 27.63% so với cùng kỳ năm trước). Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 80.837 tỷ đồng (tăng 38,81% so với cùng kỳ năm trước).

Theo báo cáo Bộ Tài chính, trong tháng 9 sẽ tiếp tục hoàn thiện Đề án tái cơ cấu thị trường chứng khoán, bảo hiểm giai đoạn 2017-2020.Tiếp tục phối hợp với các tổ chức quốc tế để nghiên cứu, xây dựng và sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm; hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ về dự thảo Nghị định về bảo hiểm vi mô.

Trước đó, Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính từng cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, thị trường bảo hiểm vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định.

Cụ thể, tổng tài sản của toàn ngành ước đạt 336.997 tỷ đồng (tăng 27,33%) so với cùng kỳ năm 2017; Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 277.384 tỷ đồng (tăng 27,47%) so với cùng kỳ năm 2017; Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 218.351 tỷ đồng (tăng 36,83%) so với cùng kỳ năm 2017; Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 71.143 tỷ đồng (tăng 27,87%) so với cùng kỳ năm 2017.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn ngành ước đạt 58.656 tỷ đồng (tăng 24,35%) so với cùng kỳ năm 2017; chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 16.322 tỷ đồng (tăng 22,43%) so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm, ngành đã triển khai thanh tra 4/7 doanh nghiệp bảo hiểm. Trong đó, đã kết thúc thanh tra và đang hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra Công ty TNHH Bảo hiểm Fubon Việt Nam và Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam. Đã kết thúc thanh tra và đang hoàn thiện Biên bản làm việc, tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra tại Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam và đã triển khai thanh tra Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

Về kiểm tra, cơ quan này đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị tại Kết luận thanh tra tại 4 doanh nghiệp bảo hiểm (VINARE, AIA, Sunlife, Công ty TNHH một thành viên Bảo hiểm Ngân hàng Công thương Việt Nam).

Qua kiểm tra thấy các nội dung kiến nghị tại kết luận thanh tra đều được các doanh nghiệp bảo hiểm thống nhất với kết luận thanh tra và không có ý kiến giải trình, nghiêm túc thực hiện các kiến nghị tại kết luận thanh tra và đã chấn chỉnh khắc phục các tồn tại thiếu sót.

MINH ANH (Bizlive)